Üsküdarlı Hasan Çelebi

Üsküdarlı Hattat Hasan Çelebi, Ahmed Karahisarî’nin talebesi, evlatlığı ve üslûbunun temsilcileri arasında yer alır. Hasan Çelebi, hocası Karahisarî kadar ünlü bir san’atkârdır. Süleymâniye ve Edirne Selimiye Câmileri taşa mahkûk kitâbe ve çini üzerindeki yazılar Hasan Çelebi’nin eseridir.

Evliya Çelebi’nin kaydına göre, Selimiye’nin yazılarına nezaret eden Hasan Çelebi’nin bir gözüne kireç düşer. Kalemlerini yıkadığı kireçli su ile fark etmeden gözlerini yıkayınca diğeri de görmez olur. Bu üzücü olay üzerine Sultan II. Selim, Selimiye’yi dünya gözüyle doya doya seyretmekten mahrum kalan Hasan Çelebi’nin gönlünü alabilmek için ömür boyu maaş bağlatmıştır.

X