Turan Sevgili

1945 yılında Erzurum Oltu’da doğan Turan Sevgili, ilk, orta ve lise tahsilini Çorum’da tamamladıktan sonra 1967 yılında İstanbul İlahiyat Fakültesi’nden, daha sonra da M.S.Ü. Güzel Sanatlar Fakültesi Tekstil Bölümü’nden mezun oldu. 1963 yılında son dönem hat ustalarından merhum Hamid Aytaç ile hat sanatına başladı, kendisinden Kufi, Sülüs, Nesih, Ta’lik, Divani, Celi Divani olmak üzere 6 çeşit yazıdan icazet (diploma) aldı.1981-82 yılında Bursa İlahiyat Fakültesi’ne hat öğretim üyesi olarak atanan Turan Sevgili bir süre burada görev yaptı.
Aynı zamanda davetiye ve özel siparişler için Türkçe kaligrafiler yazan ustanın birçok özel koleksiyonda ve camide eserleri bulunmaktadır. Suudi Arabistan’daki Mektebet-ül Nahda-1 Hadise isimli yayınevi için bir Kur’an-ı Kerim yazan sanatçının bu çalışması büyük ilgi gördü. Ünlü hattatların portrelerini ve eserlerini içeren bir Hattatlar Albümü hazırlayan sanatçı,1963 yılından beri Cağaloğlu’nda profesyonel olarak hattatlık ve ressamlık yapmakta ve öğrencileriyle bu sanatı gelecek nesillere aktarmaktadır.

X