Orhan Dağlı

1971 yılında istanbulda doğdu. 1997 yılında Mimar Sinan Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Geleneksel Türk El Sanatları bölümünden 3. olarak mezun oldu.
Fakülte’de Yrd. Doç. Dündar Tahsin Aykutalp’tan tezhib, Prof.Dr. Ali Alparslan’dan talik,divani,celi divani, Yakup Cem ve Nursen Maylı’danminyatür, Kaya Üçer’den kalemişi, Hikmet Barutçugil’den ebru dersleri aldı.
2001 yılında Hüseyin Kutlu’dan sülüs-nesih yazı ,Yrd. Doç. Dündar Tahsin Aykutalp’ten tezhib, 2002 yılında Prof. Dr. Ali Alparslan’dan talik, divani ve celi divani icazeti aldı.
2004 yılında İrcica Uluslararası Hat Yarışması’nda Celi talik dalında başarı ödülü aldı. Yurtiçi ve yurt dışında pek çok sergiye katılan sanatçı, 2007 yılında 10 öğrencisineçiçekressamlığı dalında icazet vermiştir. Özellikle tasarım çiçek ressamlığı konusundacok değerli çalışmalar yapan sanatçı,İsmek ve İtm de minyatür dalında, atölyesinde hat, tezhib ve minyatür dalında çalışmalarına devam etmektedir.

X