Ayman Hassan

Ayman Hassan için Arap kaligrafisi, ruh, müzik ve mimarinin karışımıdır. Kaligrafi, sadeliğiyle ritim, tonlar, şekiller ve gölgelerin birbirleriye uygun bir ilişki içinde, estetik bir şekilde sanata dönüşmüş halidir. İstanbul’da Hasan Çelebi, Ali Alparslan ve Davut Bektaş gibi hocalardan kaligrafi sanatında eğitim almıştır. Bu eğitimler sonucu Hassan, kendini kaligrafi sanatının derinlerinde yatan zenginliği bulmaya ve yeniden keşfetmeye adadı. Uluslararası birçok ödül kazanmasının yanı sıra, hem uluslararası hem de yerel konferanslara katıldı. Arap kaligrafisi konusunda kurslarda ve üniversitelerde atölye eğitimleri ve kaligrafi dersleri verdi.

X