İsmail Zühdi

Karadenizin Ünye kasabasında doğdu. Babası ile İstanbula geldi ve Ahmed Hıfzı Efendiden aklâm-ı sitte öğrendi. 1766’da icazetle beraber Zühdi mahlasını aldı. Sultan III. Mustafa devrinde Enderûn-ı Hümayunun hat hocalığına getirildi ve ölümüne kadar bu görevde kaldı. Saray-ı hümayun hattatı oldu, 40 Mushaf, sayısız kıta, murakka ve hilye yazdı. Yetiştirdiği hattatlar arasında kardeşi Mustafa Rakım da yer almaktadır. 1806’da vefat etti.

X