Aydın Kızılyar

Aydın Kızılyar, 1981 yılında Kerkük/Irak’ta doğdu. Meslek Lisesi Elektronik bölümünden mezun oldu. 1998 yılında Kerkük’te Rık’a, nesih ve sülüs dallarında Eyüp Halil (Kuşçuoğlu)’ndan ders almaya başladı. O dönemde Osmanlı Hattatlarının tesirinde kaldı. Hocasının tavsiyesi üzerine 2005 yılında İstanbul’a geldi ve burada Mehmed Özçay’dan nesih hattını, Osman Özçay’dan da sülüs hattını meşk etmeye başladı. Aynı zamanda hocası Mehmed Özçay’dan kağıt aharlama ve murakkaa yapmayı da öğrendi. 2010 Ramazan ayında Dubai’de Kültür Bakanlığının düzenlemiş olduğu Mushaf Buluşması’na katıldı ve bu etkinlikte nesih hattıyla 29. Cüzü yazdı. Hat sanatı çalışmalarına devam etmekle birlik hâlen Meşk Yayıncılık’ta görevini sürdürmektedir.

X