İbn Mukle

Meşhur hattat Ebû Ali Muhammed b. Ali el-Hüseyin b. Mukle el-Bağdâdî, 27 Şevval 272’de (31 Mart 886) Bağdat’ta hattat bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geldi. İbn Mukle lakabıyla meşhur oldu. Hat sanatını üstad Ahvel’den öğrendi. Siyasi ve idarî sahalarda önemli yerlere gelen, daha sonra bazı siyasi entrikalara karışan İbn-i Muklenin, dönemin Emirü’l umerâsı tarafından sağ eli kestirildi. Eli kesildikten sonra kalemi bileğine bağlayarak yazdığı söylenir. İbn-i Mukle hapsedildiği hücresinde hastalanarak 10 Şevval 328’de vefat etti.
İbn-i Mukle ile beraber hat sanatında yeni bir sayfa açılmış, harflerin bünyeleri belli nisbet ve kaidelere bağlanmıştır. Birbirine benzeyen yazı çeşitleri birleştirilmiş, böylece Aklâm-ı Sitte belirmeye başlamıştır. “İmâmu’l-Hattatîn” diye meşhur olan İbn-i Mukle onlarca talebe yetiştirmiştir. Hat sanatının tarihinde önemli bir yere sahiptir.


1 Muhittin Serin, Hat Sanatı ve Meşhur Hattatlar, s. 56
2 A.g.e, s. 57

X