Ahmed b. Pir Mehmed b. Şükrullah

İstanbul’da doğan ve aklam-ı sitteyi babası Pir Mehmed (?-988/1580 ?)’den öğrenmiştir.  Mustafa Dede gibi pek çok kıymetli hattata hocalık yapan Ahmed Efendi’nin 989/1581 sonunda vefat ettiği tahmin olunmaktadır.

X