Senem Kaş Tüfekçi

1974 istanbul doğumludur. 1994 yılında M.Ü Güzel Sanatlar Fakültesi Geleneksel Türk El Sanatları bölümüne girmiş, 1998 yılında da 3.’lükle mezun olmuştur. 2000 yılında Nakkaşhane Sanat Atelyesini kurmuştur. 2002 yılında M:Ü Güz. San. Fak. Geleneksel Türk El Sanatları bölümünde yüksek lisansını tamamlamıştır. Prof. Dr. Uğur Derman, Prof Dr. Çiçek Derman, Prof. Dr. Muhittin Serin, Prof .Dr. Erol Eti, Doç. Dr. Gülnur Duran, Dr. Sadri Sayıoğulları, Yar.Doç. Metin Kafkas’tan geleneksel sanatlar hakkında eğitim almıştır. Çalışmalarına halen atelyesinde devam etmektedir. Evli ve bir çocuk annesidir.

FALİYETLERİ

1998- M:Ü Öğrenci sergisi
2000- Nakkaşhane Atelyesi Sanat Günleri sergisi
2001- Kadıköy Anavatan Partisi Sergi Salonu Kwearma sergisi
2002- Beşiktaş Deniz Müzesi Rotary Klüp Karma Sergisi
2003- Beşiktaş Deniz Müzesi Rotary Klüp Karma Sergisi
2005-Caddebostan Kültür Merkezi Karma Sergisi
2006-Mardin’li Sanatçılar Karma Sergisi

X