Rikkat Kunt

Gençliğinde resimle ilgilenen Rikkat Hanım 1936’da girdiği Devlet Güzel Sanatlar Akademisi’nin Türk Tezyînî Sanatları Şûbesi’nden 1944’de mezun oldu. Burada İsmâil Hakkı Altunbezer’den (1873-1946) tezhip, Feyzullah Dayıgil’den (1910-1949) Türk desenleri öğrendi. Akademi’de 1948’den îtibâren yirmi yıl tezhip ve çini muallimliğinde bulundu. Emekliye ayrıldıktan sonra evinde sanatını ve hocalığını sürdürdü. Lizbon’daki Gülbenkyan Müzesi’nde mevcud olan tezhipli ve minyatürlü eserlerin onarımı için çağrıldığı Portekiz’de bir müddet kaldı (1971). Tezhip sâhasında sayısız eserler verdi, pek çok hat eserini bezedi. Kabri Beylerbeyi Küplüce’de, Türk Lugati’nin yazarı olan babası Hüseyin Kâzım Bey’le (1870-1934) beraberdir

X