Arapzâde Mehmet b. Ömer

Eyüp’lüdür, Recep Halife’den ders almıştır. Suyolcuzâde Mustafa Efendi’den icazetname almıştır. Yazdığı Kur’an-ı Kerim’lerin sayısı 477’ye ulaşmıştır. Üsküdar’da Valide Camii’nde bulunan Kur’an’lar Ömer Efendi’nin kaleminden çıkmıştır. Arapzâde Mehmet b. Ömer, 1715 yılında vefat etmiştir.

X