Arzu Uzunosman

İstanbul’da doğdu. 1991 yılında Kültür Bakanlığı’nın Topkapı Sarayı’nda açmış olduğu Geleneksel Sanatlar kursuna kursuna katıldı, 1993 yılında mezun oldu. Aynı yılSema Nakışhanesi’nde Semih İrteş ve Mamure Öz ile çalışmaya başladı. 1995 yılında Kültür Bakanlığı’nın açmış olduğu Geleneksel Sanatlar Yarışması’nda tezhip dalında ödül aldı. Kültür Bakanlığı’nın Süleymaniye Kütüphanesi’nde açmış olduğu tezhip kursunda öğretim görevlisi olarak ders vermektedir. Ayrıca İstanbul Yıldız’da ve Konya’da da aynı konuda ders vermektedir. Yurt içinde ve yurtdışında çeşitli karma sergilere katılmıştır. Halen Semih İrteş ile birlikte çalışmaktadır.

X