Muhsinzâde Abdullah Efendi

Muhsinzâde Abdullah Efendi 1832’de İstanbul Kuruçeşme’de doğdu. Kazasker’in Şefik Bey’den sonra en gözde öğrencisiydi. On bir yaşında Beşiktaş’ta Kapı Ağası mektebine girdi. Hafız Mehmed Efendi’den sülüs ve nesih öğrenerek icazet aldı. Sonra Kazasker’e çırak oldu. Ölümüne kadar Şefik Bey’le beraber Kazasker’in yanından ayrılmadı. Padişah tarafından kendisine “Reisül Hattatin” unvanı verildi. Hattat olarak yazının tüm inceliklerini bilirdi. Müzikle de ilgiliydi. Şefik Bey’le birlikle birbirlerine “Üstad” derlerdi. 1894’te vefat etti.

X