Bakkal Arif Efendi

Bakkal Arif Efendi 1836’da Filibe’de doğdu. Medrese öğrenimi gördü. Hafız İsmail Efendi’den sülüs ve nesih yazıları öğrenip icazet aldı. 1876 yılında İstanbul’a geldi ve Saraçhanebaşı’nda bir bakkal dükkanı açtı. Daha sonraları Şevki Efendi’den hat dersleri gördü ve ikinci icazetini de 1883 yılında aldı. Bir Hilye-i Şerif olan bu icazetname Topkapı Sarayı Müzesi Kütüphanesi’ndedır. Sülüs ve nesih, meşk, kıta, hilye, murakka, evrad, delail, levha ve Kur’an-ı Kerim pek çok eser bıraktı. Çok hızlı yazması ile de ünlüdür. 17 Eylül (2 Ramazan)1909’da vefat etti.

X