Abdülkadir Şükri

Sultan III. Selim’in ve Saray’ın hat hocası olmak dolayısıyle imzalarında ekseriya ” katibü’s-Saray-ı Sultani” veya ” hace-i Sultani” şeklinde nisbe kullanan Abdülkadir Şükri’nin hayatı hakkında bilinenler pek azdır; halbuki en önde gelen hattatlardandır. Abdurrahman Hilmi (? -1220/1805) ve Abdülkadir Hamdi (?-1210/1795) efendilerden sülüs-nesih yazılarını öğrendiği ve memuriyette bulunduğu Kangırı (Çankırı)’da 1221/1806’da vefat ettiği nakledilmektedir.

X