Ali Kunduracıoğlu

Mehmet Ali Kunduracıoğlu ahilik meslek adabı ve fütüvvet ahlâkı çerçevesinde geleneksel sanatlarımızın hizmetinde bulunan ülkemizin önde gelen mücellitlerinden biridir.

Kunduracı bir aileden gelen sanatçı, deriyle haşır neşirliği olmasına rağmen aile mesleğine pek ilgi duymaz. Ortaokulda okurken ablasının Süleymaniye Kütüphanesi’nde işe başlamasıyla hayatına eski eserler girer. Lise dönemi boyunca İslam Seçen’in yanında eğitim alan Kunduracıoğlu, mesleğini böylece seçmiş olur. Süleymaniye Kütüphanesi’nde işe başlayıp, 14 yıl boyunca orada çalışır.

 1986’da Sultanahmet’te İstanbul Sanatçılar Çarşısı’nda bir atölye açan Kunduracıoğlu, kâğıt ve cilt restorasyon çalışmalarını hala burada sürdürmektedir.

Kunduracıoğlu’nun bugüne kadar restorasyon amacıyla üzerinde çalıştığı en eski yazılı eser Hz. Osman’ın okurken şehit edildiği ceylan derisi üzerine yazılmış Kur’an-ı Kerim: “Şu an Topkapı Sarayı’nda Kutsal Emanetler Bölümü’nde bulunan eseri 14 kişi birlikte çalışarak beş yılda restore etmiştir. Yurt içi ve yurtdışındaki müzayedelere katılan koleksiyonerlerin satın aldığı eserleri de restore eden Kunduracıoğlu, Şeyh Hamdullah Efendi, Nazif Efendi gibi ünlü hattatların eserleri üzerinde de çalışmıştır.  Topkapı Sarayı Kutsal Emanetler Bölümü’nde bulunan Hz. Muhammed’in ayakkabısını da restore ettiği eserler arasında bulunmaktadır.

X