Mehmed İmamzâde

Babası Beşiktaş’da imam olduğu için İmamzade derlerdi. Sülüs ve nesih yazıyı Tophane’deki Aralık İmam’ından öğrendi ve Aralık ayında icazet aldı. 1751 yılında vefat etti.

X