Gülnur Duran

1962 yılında İstanbul / Üsküdar’da doğdu.
1984’de Marmara Üniversitesi, Atatürk Eğitim Fakültesi, Resim-Eğitimi Bölümü’nde Lisansını tamamladı. 1983 Kubbealtı Kültür ve San’at Vakfı Nakışhanesi’nde tezhib derslerine başladı, usta-çırak usûlünde devam eden dersleri neticesinde 1987’de Prof. Dr. Çiçek Derman, 1991’de Dr. İnci Birol’dan müzehhiplik diploması (icâzet) aldı.
1986 Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, Geleneksel Türk El Sanatları Bölümü, Tezhip-Minyatür Anasanat Dalı’nda Araştırma Görevlisi olarak göreve başladı; 1990’da Yüksek Lisansını verdi (M.Ü. Sosyal Bilimler Enst.); 1992 yılından Öğretim Görevlisi oldu; 1996 Sanatta Yeterliğini verdi (M.Ü.Sosyal Bilimler Enst.); 1997 Yardımcı Doçent ünvanını aldı; Halen aynı kurumda lisans, yüksek lisans ve sanatta yeterlik programlarında Tezhib Sanatı, Türk Bezeme Sanatı, Türk Tezhip Sanatı Tarihi, Yazma Eser Tezhibi dersleri vermektedir.
Yurt içi ve yurt dışı pek çok sergisi ve yayını vardır. Sanat çalışmalarını özel atölyesinde devam ettirmektedir.

X