Dedezade Seyyid Mehmed Said Efendi

Dedezade Mehmed Said b. Mustafa Efendi İstanbul’da doğmuş ve tahsili sonunda müderris olmuştur. Katipzade Mehmed Refi’ Efendi (?-1182/1768)’nin talebesinden İsmail Refik (?-?) tarafından ta’lik hattında yetiştirilen Dedezade, Yesari Es’ad Efendi gibi nadir gelen bir kabiliyetin de hocasıdır. Eskiden pek yaygın olan ve ” ince hastalık ” da denilen veremden 4 C.evvel 1173 /24 Aralık 1759’da vefat edip Edirnekapı kabristanına defnolunmuştur.

X