İbrahim Afif

Bilhassa resmi kitabette son derece mahir olduğu bilinen İbrahim Afif Efendi’nin yazısının letafeti meşhur idi. Sülüs ve Nesih yazıyı Hüseyin Habil’den öğrendi. Yazıya fazlaca mesai ayırmamış olduğundan elde eseri yoktur. Oğlu Mehmed Şermi Efendi’ye sülüs ve nesihten icazet vermiştir.  Ünlü hattat deli Osman İbrahim Afif’in damadıydı.

X