Bekir Çetintaş

1981 yılında Eskişehir’de doğdu. 1997 yılında hafızlığını tamamladı. 2000 yılında Antalya İmam Hatip Lisesinden mezun oldu. Bir süre ticaretle meşgul olduktan sonra 2004 yılında İmam-Hatip olarak göreve başladı. 2011 yılında Diyanet İşleri Başkanlığı Haseki Dini Yüksek İhtisas Merkezi Aşere-Takrib Bölümü’nü kazanıp İstanbul’a gelerek Kırâat İlmi tahsiline başladı. Bu süreçte Osman Özçay Beyefendi ile hat derslerine devam etti. 2014 yılında Haseki Eğitim Merkezi’nden mezun olarak halen görev yaptığı Üsküdar Vâlide-i Cedîd Camii İmam-Hatipliği’ne atandı. Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde lisans eğitimini, “Kırâat-i Seb’a Usûl ve Kâideleri” teziyle İstanbul Üniversitesi Yüksek Lisans eğitimini tamamladı.

X