Hafız İbrahim

İbrahim Bin Ramazan Efendi’den sülüs ve nesih yazıyı öğrenerek icazet aldı. Şeyhülislam Esseyid Mustafa Efendi’ye hizmetinin yanı sıra, kadılık ve Anadolu Kazaskerliği’nde çalıştı. Hafız olarak tanınırdı. 18. yüzyılda yaşamıştır.

X