Mümtaz Seçkin Durdu

1958 yılında Tirebolu’da doğdu. İlk-orta-lise tahsiliniZonguldak’ta yaptı. Hat ilmine merak etmesi Lise döneminde Kur’an okumayabaşlamasıyla zuhur etti. Daha sonraAnkara’ya üniversite tahsili için gittiğinde yazıya olanmerakını görenarkadaşları Hamid Bey’den icazetli olan, o dönemdeAnkara’dayaşayan Mustafa Acet ile görüşmesinin faydalı olacağınıifadeettiklerinden ona intisap etti. Bir sene boyunca haftadabir kez dersinedevam ederek rıka ve nesih meşk etti.

1980 senesininsonlarındaHasan Çelebi’yle meşke başladı. Uzak kalma neticesindeirtibatkesilse de yazıya kendi gayretiyle devam etti. Daha sonra1994 senesiHASAN ÇELEBİ ile kaldığı yerden devam ederek, 1995senesindeicazetini(sülüs-nesih) Hasan Çelebi’den aldı.(İRCiCA 1995 )

1996 senesinde ise Erzurum’dan İstanbul’a yerleşti. Halenİstanbul’da Kocamustafapaşa semtinde ikamet etmektedir.

Hattat yurt içinde ve yurt dışında yazılarıyla çeşitlikarma sergilereiştirak etmiştir. Muhtelif levhalar, evradlar eserleri arasında bulunmaktadır.

X