Şükrullah Halife

Amasya şehrinde doğup yetişen Şükrullah Halife, bu mushafındaki imzasından öğrenildiğine göre, Şeyh Sevindik’in oğludur. Şeyh Hamdullah’ın hizmetinde bulunuyorken, kendisinden aklam-ı sitte öğrendi ve hocasına damad oldu, onunla birlikte İstanbul’a gelip yerleşti. Şeyh’in yemeğini dahi pişirecek kadar daimi çevresinde bulunan Şükrullah Halife’nin oğulları Pir Mehmed (?-988/1580 ?) ve Mustafa (?-?) ile torunu Ahmed de X.(XVI.) asrın “Şeyh Mektebi”ne bağlı hattatlarındandır. 950/1543 yılında hayatta olduğu kaydedilmekle birlikte, kat’i ölüm tarihi belli değildir. Şeyh Hamdullah’ın Karacaahmed’deki kabri yanına defnolunmuştur, çok talebesi vardır.

X