Seyit Ahmet Depeler

1986 yılında Konya’da doğdu. Hat çalışmalarına dedesi Hattat Abdullah Rıza Bey’in teşvikiyle 1999 yılında Hattat Tahir Güçlü ile başladı. 2000’de Hüseyin Öksüz’den sülüs meşk etmeye başladı.2006’da Selçuk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Geleneksel Türk Sanatları Bölümü’nü kazandı. Burada Fatih Özkafa’dan divâni ve celi divâni meşk etti. İstanbul’da bulunduğu zamanlarda başta Mehmed Özçay, Osman Özçay ve Davut Bektaş olmak üzere değerli üstadlardan istifade etmektedir.

X