Ahmed Hıfzı

Osmanlı topraklarına dahil Mora yarımadasından, babası Mehmed Efendi’yle beraber İstanbul’a gelen Ahmed Hıfzı, önce Hasırcılar imamı Mustafa Efendi’den, sonra da Yedikuleli Seyyid Abdullah Efendi’nin seçkin talebesi Eğrikapılı Mehmed Rasim Efendi’den hat san’atının öğrendi ve hocasının tavrında yazmayı sürdürdü. Rasim Efendi son zamanlarında talebesine ders verirken, kendisine yardımcı oldu. Ahmed Hıfzı 20 R.ahır 1181/15 Eylul 1767’de vefat ettiğinde hocasının Eğrikapı’daki kabri yakınına gömüldü. Ahmed Hıfzı’nın önde gelen talebesi İsmail Zühdi’dir.

X