Bursalı Fahri

Bursalı Fahri, 16. yüzyılda İran’dan Türkiye’ye gelen ve 17. yüzyılda Türklerden Avrupa’ya geçmiş olan katı’ (kesmecilik) sanatının en büyük ustasıdır. Fahri’nin Sultan I. Ahmed’e hediye ettiği “Gülistan” bu sanatın en güzel örneklerinden biri sayılmaktadır. Sultan III. Murat’a takdim edilen ve şimdi Viyana Saray Kütüphanesi’nde bulunan albümde eserleri yer almaktadır. Oyarak meydana getirdiği yazı örneklerinin bir kısmı da Topkapı Sarayı Müzesi’nde bulunmaktadır.

X