Hamza Eş-Şerefi

Hayatı hakkında malumat sahibi olamadığımız bu hattatın Mısır’dan İstanbul’a ne münasebetle geldiği ve nerede vefat ettiği belli değildir.

X