Manifesto

GALERİ BİRİMZA BASIN BÜLTENİ

Türkiye’den Dünyaya Sanatın Çehresini Değiştiren GALERİ BİRİMZA

Sanat, insanla birlikte doğan, insanla büyüyen, onunla yetişen bir kültürdür.
Duygunun ve estetik değerin, sanatsal yücenin bir mana olarak var olup maddeyle
buluşması sanatın nüvesi, özüdür.
Her kültür kendi sanatını doğurur. Tüm sanat eserleri her coğrafyanın dilidir, tarihi,
sosyolojik yapısı, geleneğidir. Her iklimin bir fırçayla ve sanatkarane dokunuşla
kendisini coğrafyada var etmesidir. Resimden mimariye, zanaattan musikiye birçok
formda çıkar sanat eserleri karşımıza. Her biri birbirinden değerli ve kıymetlidir.
Doğduğu coğrafyanın her haliyle her anıyla hemhâl olan sanat eserleri geçmişin izi,
geleceğimizin rehberidir. Galeri Birimza da coğrafyamızın sanatına saygıyla yaklaşan
bir galeri olarak her eseri titizlik ve hassasiyetle seçen bir kuruluş olarak ön plana
çıkmaktadır.

Kültürümüzde Yeşeren Geleneksel Türk Sanatı ve Günümüz Sanat Anlayışı

Türk kültürü diliyle, gelenek ve görenekleriyle, kokusuyla, dokusuyla dolu doludur;
hayran kalır ilk kez gören ilk kez tanışan kendisiyle. Kültürlerin aktarımında en etkin
araçlardan biri olan sanatın Türk kültürüyle harmanlanmış hali de nefes keser, tarifsiz
hisler oluşturur izleyende ya da dinleyende. Tarih boyunca kendi içinde birçok sanat
türü doğuran Türk Sanatı hattan tezhibe, ebrudan minyatüre görsel sanatlara büyük
katkı sağlamış, bu alanlarda emsalsiz çalışmalar ortaya koymuştur. Topraklarımızda
yeşeren bu türler, sanat tarihine ve dünyasına unutulmaz eserler kazandırmıştır.
Geleneksel sanat eserlerimizin yanı sıra modern sanata dair de önemli katkılarımız
bulunmaktadır. Zamanın akışıyla dünyada ve kendi topraklarımızda dönüşen sanat
anlayışımıza paralel olarak gelişen modern sanat da birbirinden başarılı sanatçılar ve
eserler doğurmuştur. Sanat doğurganlığının böylesine fazla olduğu ülkemizde,
sanata ve sanatçıya değer kazandırmak niyetiyle ortaya çıkmıştır Galeri Birimza da…
Geleneksel Türk Sanatları ile Modern Sanat Eserleri alanlarında üretilen kıymetli
eserlerin kendi topraklarımızdan başlayıp tüm dünyaya yayılmasını, hak ettikleri
değeri görmelerini sağlamaktır Galeri Birimza’nın önceliği, nihai hedefi. İstanbul’dan
tüm Anadolu topraklarına, dünya üzerinde yer alan tüm coğrafyalara ulaştırmak,
sanatın sınırsızlığını vurgulamaktır…
Geleneksel sanatlarımıza ve Modern Sanata dair çeşitli organizasyonlar, seminerler,
atölyelerle sanat dünyasına değer katmak için çabalayan Galeri Birimza, yeni sanatçı
adayları yetiştirmeyi ve topluma vizyon kazandırmayı ilke edinen bir oluşum olarak
sanata dair her şeyi yaşatmak, yeşertmek niyetindedir. Alanlarında öncü sanatçılarla
çalışarak her an her dakika yeni ve kıymetli projeler ortaya koymakta sanatçının ve
sanatseverin bir aradalığını sağlamaya çalışmaktadır.

Sanata Birimza

Her sanat eseri aslında bir imzadır ve her imza bir karakter taşımaktadır. Bu gerçekle
hareket eden Galeri, tüm imzaların bir aradalığını sağlamaktadır. Açıldığı ilk günden
bu yana halı dokumadan ebruya, tezhipten hat sanatına kadar birçok değerli sanat

eserine ev sahipliği yapmıştır. Tüm bu sertifikalı nadide eserleri koleksiyonerle,
sanatseverle buluşturan yapı, sanat dünyasına bir imza atmak için çalışmakta, yolu
sanata düşenler için kapılarını her daim açık tutmaktadır.
Ulusal ve uluslararası düzeyde başarılara atmış olan Galeri Birimza bünyesinde yer
alan eserlerin büyük bir kısmı, Cumhurbaşkanlığı tarafından düzenlenen ve
küratörlüğünü Murat Yiğit’in üstlenmiş olduğu Aşk-ı Nebi Sergileri’nde sergilenmiştir.
Ülkemizde Topkapı Sarayı Enderun Hazine Koğuşu, Ayasofya Müzesi gibi tarihi
değeri kuvvetli olan yapılarımızda düzenlenen Aşk-ı Nebi Sergisi sınırlarını aşarak
Amerika, Brezilya, Küba gibi ülkelerde de sanatseverlerle buluşarak hem Galeri
Birimza olarak bizlere büyük bir gurur yaşatmış hem de dünyanın başka yerlerinden
insanlara ulaşabilmiş olmanın tarifsiz mutluluğunu hissetmemizi sağlamıştır.
Her an daha iyisini yapmak, daha fazla sanatçıya ve sanatsevere ulaşmak için var
gücüyle çalışan Galeri Birimza ve ekibi olarak Skyland Hom’un çatısı altına girdiğimizi
bildiriyor ve bu gelişmeden mutluluk duyuyoruz. Sanata olan bağlılığımıza ve
heyecanımıza ortak olan Skyland Hom ile başarılı bir yıla ortak “birimza” atmanın ve
sanat dünyasına değer katmanın gururunu yaşıyoruz.
Her geçen gün büyüyen yapımızla; sanatı, sanatçıyı ve sanatseveri bir araya getiren
etkinlik ve projelerimizle Türk sanatına değer katan Galeri Birimza, hem ülkemiz
sanatına hem de dünya sanat anlayışına attığı imzalarla bu alanda öncü oldu,
olmaya da devam ediyor.

X