Mehmed İzzet Efendi

Sultan Abdülmecid’in okçubaşısı olduğu için “Okçubaşı Mehmed İzzet” namı ile anılır. Rakım’ın talebesi Mehmed Haşim (?-1261/1845)’den hat san’atını meşketti. Bilhassa istif1i yazılarla uğraştı. O sıralarda yeni yayılmakta olan fotoğrafçılığa da merakı dolayısiyle, yazılarının fotoğraflarını bizzat çekip dağıtırdı. Ok ve yay imalinde, ayna ve dürbün yapmakta mahirdi. Daha birçok san’atda hüner sahibi ve kimya ilmine vakıf hezarfen bir zat idi. İstanbul’un Eyüp Sultan semtinde oturduğu için “Eyüplü” diye de anılırdı. Tahminen seksen yaşındayken 1306/1889’da vefat etti.

X