Davut Bektaş

Adana İmam-Hatip Lisesi ve İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun oldu.
Lise yıllarında Hat sanatını tanıdı ve öğrenmeye karar verdi. Yüksek tahsil vesilesiyle İstanbul’a geldiğinde önce merhum Hattat Yusuf Ergün (Erzincani)’den kısa bir süre Sülüs,sonra daHattat Hasan Çelebi’den Sülüs, Nesih ve Rik’a meşkederek 1994’de icazet aldı. Eski üstadların özellikle de Sami Efendi ve Hamid Bey’in eserlerini inceleyerek ve günümüz hattatlarından da faydalanarak çalışmalarını Celi Sülüs üzerinde yoğunlaştırdı.

Hattını geliştirmesinde, üstad Mustafa Uğur Derman Bey’in birer fotokopisini verdiği Sami Efendi’nin Yeni Cami Sebili kitabesi kalıpları ve Şevki Efendi’nin Elif Kasidesi’nin ayrı bir yeri ve önemi vardır.

Rahmetli Prof. Dr. Ali Alparslan`dan bir müddet Ta’lik ve Divani meşk etti.

Yurt içi ve çeşitli ülkelerde  1984’ten günümüze kadar pek çok sergiye katıldı.

          İslam Konferansı (İşbirliği) Teşkilatı (İ.İ.T.)‘a bağlı IRCICA’nın düzenlediği Milletlerarası Hat Yarışmalarında, 1986, 1989 ve 1993 yıllarında üç defa birincilik ve bir mansiyon ödülü kazandı. 

         İSMEK, Süleymaniye Yazma Eserler Kütüphanesi ve Klasik Türk Sanatları Vakfı’nda değişik zamanlarda Hat dersleri verdi. 

         Halen, Hat sanatı ile fiilen uğraşmakta ve Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi’nde öğretim görevlisi olarak çalışmaktadır. 

X