Yahyâ Sûfî

Osmanlı döneminde yazıda görülen ilk ciddi gelişmeyi Hattat Yahya Sûfi ve oğlu Ali b.Yahya Sûfi’nin kaydettiği ifade ediliyor. Yahya Sûfi’nin Fatih Camii avlu pencerelerinde iç ve dış kısmında bulunan yazıları da bunun göstergesi. Fatih Devri’nin ünlü hattatı Yahya es-Sûfî’nin Aklâm-ı sitte ve celî sülüste üstaddır. Edirneli Yahyâ Sûfî, hat sanatında millî benliği ve millî zevki arayan hattatlardan olarak da bilinir. İslam yazı sanatını zirveye taşıyan hattat olarak tanımlanan Şeyh Hamdullah’ın ilk hocasıdır. Yahya Sufi (ö. 882/1477) tarihinde vefat etmiştir.

Yahya Sufi ile ilgili İstanbul Üniversitesi öğretim üyelerinden Prof. Dr. Hüsamettin Aksu’nun 550. Yılında İstanbul Üniversitesi etkinlikleri dolayısıyla hazırladığı “Fatih Devri Hat Ustası Ali b. Yahya es-Sufi ve Eserleri” başlıklı bildirisi vardır.

X