Derviş Ali

İstanbulda doğdu. Sülüs ve nesih yazıyı Halid Erzurûmîden öğrendi. Altmıştan fazla Kuran-ı Kerim, enam, evrad, kıta ve murakka yazdı. Derviş Ali Şeyh Hamdullah ekolünü devam ettirdiği için “Şeyh-i Sânî” olarak tanınmıştır. Köprülü Fazıl Ahmet Paşa gibi çok seçkin öğrencileri vardı. 1673 yılında vefat etti.

X