Hakkakzâde Mustafa Hilmi Efendi

“Hakkakzade” adıyla tanınırdı. Sülüs ve nesih yazıyı Ömer Vasfi Efendi’den öğrendi. 1819’da Fatih’te Nakşıdil Valide Sultan, sonra da Sultan Mahmud Türbesi civarında Bezmialem Valide Sultan İlkokulu’nda hocalık yaptı. Çok sayıda Kur’an-ı Kerim yazdığı bilinmektedir. Eserleri çeşitli koleksiyonlarda yer almaktadır. 1851’de vefat etmiştir.

X