Mehmed Tahir

Mahmud Celaleddin Efendinin başta gelen öğrencilerindendi. Sultan Abdülmecit’in yazı hocası idi. 1845 yılında vefat etti.

X