Büşra Akan

1990 yılında Konya’da doğdu. 2004 yılında M. Sadreddin Özçimi’den ebru dersleri almaya başladı ve 2010’da ebru icazetnamesini aldı. 2008 yılında başladığı Selçuk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, Geleneksel Türk Sanatları Bölümü, Arzu Tozlu ile devam Tezhip Ana Sanat Dalından 2012 yılında mezun oldu. Mezuniyetinin ardından Arda Çakmak ile tezhip derslerine başladı ve hâlen devam etmektedir. 2013 yılında FSM Vakıf Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü, Geleneksel Türk Sanatları Bölümü’nde başladığı yüksek lisansına “Osmanlı Üslubunda 15-19. yy. Tek Taraflı Serlevha Formları” konulu teziyle devam etmektedir.

X