Ebubekir Raşid

İlk yazı derslerini Kazâzzâde Seyyid Ahmed Efendi’den aldı. Sülüs ve nesihi Hüseyin Habil’den öğrenerek icazet aldı. Hâfız Osman Üslûbu’nda sergilediği fevkalade kudret ile ekolün önde gelen isimlerinden biri hâline gelince, son zamanlarında Nur-ı Osmaniye Medresesi’ndeki meşkhânenin baş-muallimliğine ta’yin edildi. Burada birçok öğrenci yetiştirdi. Ebubekir Râşid’in 1782 yılında vefat ettiği bilinse de defnedildiği yer bilinmemektedir. 

X