Selim Türkoğlu

1960 Erzincan-Refahiye doğumlu. 1978 yılında İstanbula geldi. Bir süre özel sektörde çalıştı. Daha sonra serbest muhasebe işiyle meşgul oldu. 1987yılında bir vesile ile Hattat Mustafa Halim Beyin talebelerinden Hattat Ali Rüştü anla tanıştı. Ondan başladığı hüsn-i hat meşkini, bilahare Hattat Ali Selçuk Erkurttan bitirerek 1990 da Sülüs ve Nesih yazılardan icazet aldı. Talik yazıda da Hattat Prof. Ali Alparslanın Süleymaniye Kütübhanesinde ki derslerine bir müddet devam etmek suretiyle kendisinden istifade etti.

1990 yılında Fatihte açmış olduğu hat atölyesini, 2004de Sultanahmete taşıdı. Hüsn-i hat dalında Kültür ve Turizm Bakanlığından ödül aldı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı sanatçı kartına sahip. GESAM (Türkiye Güzel Sanat Eseri Sahipleri Meslek Birliği) üyesi. Yurt içinde ve yurt dışında yirmiden fazla kişisel sergi açtı. Gerek yurt içinde ve gerekse yurt dışında “hüsn-i hat sanatı” konulu konferanslar verdi. Çeşitli gazete ve dergilerde makaleleri yayınlandı. Hat sanatıyla ilgili “Ruhi Hendese” isimli bir kitap neşretti.

Halen hüsn-i hat sanatını en iyi şekilde temsil etme gayesi ve gayretiyle sanat faaliyetlerini devam ettiriy.

X