Berrin Karakaş

Berrin Karakaş,1966 yılında Bitlis’te doğdu. Yıldız Teknik Üniversitesi Serigrafi bölümünden ve Sabancı Olgunlaşma Enstitüsü Seramik Bölümü’nden mezun oldu. Hikmet Barutçugil’den Ebru dersleri aldı. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Topkapı Sarayı’nda düzenlenen Geleneksel Türk Süsleme Sanatları kursunda Mamure Öz ve Semih İrteş’ten tezhip dersleri aldı. Milli Saraylar Klasik Türk Sanatları Merkezinde Nusret Çolpan ve Gülbün Mesera’dan Minyatür dersleri aldı. Nusret Çolpan atölyesinde minyatür derslerine 2008 yılına kadar devam eden Berrin Karakaş, Kültür ve turizm Bakanlığı tarafından verilen sanatçı tanıtım kartına sahip oldu. Çalışmaları birçok karma sergide yer aldı. Karakaş halen İstanbul Beylerbeyi Sabancı Olgunlaşma Enstitüsü Seramik bölümünde usta öğretici olarak çalışmaktadır.

X